links
rechts

Airports in Silesia

Name ICAO IATA Country Coordinates
Bielsko Biala Airport EPBA Poland 49°48'18"N, 19°0'6"E
Bielsko-Bialo Kaniow Airfield EPKW QEO Poland 49°56'23"N, 19°1'19"E
Częstochowa-Rudniki EPCH CZW Poland 50°53'5"N, 19°12'16"E
Gliwice Glider Airport EPGL QLC Poland 50°16'9"N, 18°40'22"E
Katowice International Airport EPKT KTW Poland 50°28'27"N, 19°4'47"E
Muchowiec Airport EPKM Poland 50°14'17"N, 19°2'3"E
Ostrowy (Łobodno) Highway Strip Poland 50°56'53"N, 19°0'48"E
Rybnik-Gotarowice Glider Airport EPRG Poland 50°4'14"N, 18°37'41"E
Żar Airport EPZR Poland 49°46'15"N, 19°13'5"E